Vispas 2012

 

VISpas 2012

Heb jij hem al?

Het nieuwe jaar begint bijna en dat betekend dat u een nieuwe vispas nodig heeft. Wees slim en koop hem op tijd, want ook volgend jaar zullen ze weer veel gaan controleren. Een boete omdat u geen vispas heeft kost al gauw € 130,-. De vispas wordt geleverd met de landelijke lijst van viswateren. Hier staan al de wateren in waar u mag vissen.

 

Nieuwe Wetgeving

Stilzwijgende verlenging lidmaatschap vereniging blijft mogelijk. Per 1 december 2011 gelden er nieuwe regels voor de verlenging van abonnementen op tijdschriften, sportscholen en hulpdiensten. Deze regels zijn echter niet van toepassing op lidmaatschappen van verenigingen. Wel zijn verenigingen vanaf 1 december 2011 verplicht om hun leden goed te informeren over de mogelijkheid om het lidmaatschap op te zeggen. Deze eis geldt voor alle verenigingen, dus ook voor hengelsportverenigingen.

Eenvoudig raadplegen
De nieuwe verplichting houdt concreet in dat een vereniging verplicht is ervoor te zorgen dat de leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. Op welke manier de vereniging hiervoor zorgt, is in principe aan de vereniging zelf.

Opvallend
Indien een vereniging een website heeft, dan moet de informatie opvallend op de hoofdpagina van de website worden vermeld. Als een vereniging een blad uitgeeft voor haar leden, dan moet de informatie opvallend op pagina 1, 2 of 3 van dit blad worden vermeld.